Fotovoltaické systémy, které realizujeme jsou vyladěny přesně podle potřeb konkrétního domu a jeho využití. Je rozdíl, zda je dům obýván přes celý den, např. rodiči s dětmi na mateřské dovolené, nebo zda jsou jeho obyvatelé celý den v práci a doma hospodaří především večer. Fotovoltaickou elektrárnu přizpůsobíme také podle dalších zdrojů energie v domě, ale především Vaší spotřebě elektrické energie.

Na základě vstupní analýzy a Vašeho očekávání zvolíme nejvhodnější fotovoltaický systém (s baterií, s akumulací do teplé vody, případně v kombinaci s tepelným čerpadlem). Vše pečlivě vysvětlíme a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Nebudeme Vám slibovat, že díky fotovoltaické elektrárně budete soběstační po celý rok. Bohužel světelné podmínky v zimních měsících jsou v našich končinách pro fotovoltaickou elektrárnu nepříznivé (malá intenzita slunečního záření, krátké dny). Navzdory tomu je možno díky fotovoltaické elektrárně uspořit nemalou část nákladů na elektrickou energii.

Samotnou instalaci provádíme ve smluveném termínu s největší pečlivostí, neboť dobře odvedená práce je naší nejlepší vizitkou.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu se na nás neváhejte obrátit. Jelikož naše práce je i naše hobby, rádi si s Vámi na toto téma popovídáme.


Výhody systémového řešení

Nejčastěji používáme měniče a baterie od jednoho výrobce. Výhodou tohoto řešení je úroveň vyladění systému, který pracuje maximálně efektivně, naprosto bezobslužně a bezpečně.


Ovládání pomocí aplikace

Aplikace Solax Cloud funguje na všech operačních systémech, Windows, Android, iOS. Uživatel získává komplexní monitoring, statistické údaje o výrobě energie a její spotřebě ve své domácnosti. Pomocí takto získaných údajů může zákazník optimalizovat svůj provoz a efektivně využívat vlastní ekologický zdroj energie.